Exempelprofil

Lista på tidigare erfarenheter

  • Inuti är en utåtriktad verksamhet med hög konstnärlig kvalitet, som samverkar med framstående institutioner kring utställningar och projekt både i Sverige och andra länder. Vi har som mål att vara en ledande spetsverksamhet inom vårt område - kreativt skapande för personer med särskilda behov.
  • Verksamheten har funnits sedan 1996 - vi har tre konstateljéer, en egen konstsamling "Inuti Collection" och vi har ett eget galleri "Inuti Galleri".
  • Se galleri, konstsamling, våra projekt och konstnärspresentationer på vår hemsida www.inuti.se

Presentation

Stiftelsen Inuti grundades 1996 med syftet att skapa en kreativ och tillåtande arbetsplats för konstnärligt begåvade personer med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller autismspektrumtillstånd. Idag driver Inuti ett galleri, en konstsamling och tre konstnärsateljéer i centrala Stockholm. Sammanlagt arbetar ett 80-tal personer inom Inutis olika verksamhetsområden.

Med tonvikt på konstnärlig frihet är Inuti en plats för professionell, såväl som personlig, utveckling.

I samarbeten med personer, institutioner och organisationer inom kultursektorn, både nationellt och internationellt, anordnar Inuti regelbundet utställningar, workshops och projekt.

Inuti galleri

presenterar konst, samtal och happenings inom Outsider Art-fältet.

Inuti Collection

består av fler än 400 verk och är tillgänglig för uthyrning och forskning.

Inutis ateljéer drivs som en daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Samtliga ateljéer erbjuder handledning från yrkesverksamma konstnärer och det finns två konstnärskooperativ.

Konst är kommunikation!

Portfolio – bilder

Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio

Portfolio – videos