Tips & Råd

Här samlar vi material som kan vara viktigt att tänka på eller känna till om du håller på med kultur.

Vi tar gärna emot tips om vad som borde finns här. Låt oss veta om du saknar något!

Kom igång med vår Kulturförmedling

Orden som Sverige bygger på

”2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.”

Ur: ”Kap 1: Statskickets grunder”, Regeringsformen.

Intresseorganisationer

För att få vägledning kan det vara bra att titta på vad intresseorganisationer för kultur säger och hur det tänker. Här är några exempel:

Teatermask

Juridisk hjälp

Har något blivit galet? Då föreslår vi att du kontaktar någon med juridisk kunskap eller som är specialiserad på frågan som en myndighet. Här är några exempel:

Inspireras av kulturutövare eller arrangörer. I vår sökfunktion hittar du det du söker.